ทับสาณะเสน Micro Marathon

วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
@ ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี (ทับสาณะเสน)

หรือ เลือกชมภาพจาก ช่างภาพ/ตำแหน่ง/สถานที่